Naša spoločnosť

Spoločnosť ADESCOM s.r.o. sme založili v polovici roku 2008, pretože sme sa v plnej miere rozhodli prevziať zodpovednosť za svoje aktivity a pokračovať v zdokonaľovaní nadobudnutých vedomostí a schopností.  Pri spolupráci s klientmi dodržuje nasledovné pravidlá:

Výpis z obchodného registra nájdete tu.

Fakturačné údaje spoločnosti:

Názov:   ADESCOM s.r.o.

Sídlo:     Pasienkova 1471, 900 41 Rovinka

IČO:       44262841

DIČ:       2022643040 (nie sme platcom DPH)

V prípade, že máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s našimi službami, jednoducho nás kontaktujte!