Projekty

Naša spoločnosť v minulosti spolupracovala na nasledujúcich projektoch:

Centrop

Do roku 2020 to bol rozsiahly projekt sceľovania pozemkov holdingu Bratislava Greenfields na území s celkovou rozlohou vyše 600 hektárov, z ktorej spoločnosť vlastnla približne 287 hektárov. Celé územie sa nachádza v strategickom severozápadnom póle hl. mesta SR Bratislavy, v katastrálnych územiach Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi, v blízkosti závodu Volkswagen Slovakia, neďaleko zjazdu z diaľnice D2 z Bratislavy smerom do Českej republiky. Predpokladom budúceho rozvoja lokality je zmena územného plánu. V prvej etape projektu sme pracovali na rozvoji územia logistického parku s rozlohou 70 ha.  V roku 2020 spoločnosť úspešne dokončila najrozsiahlejšie pozemkové úpravy financované súkromným investorom. Následne spoločnosť svoje scelené pozemky predala.  


Bratislava Airport City

Do roku 2016 to bol rozvojový projekt holdingu Bratislava Greenfields na ploche 42 ha v bezprostrednom susedstve Letiska M.R.Štefánika v Bratislave, v blízkosti diaľnice D1. Priestor je vhodný pre výstavbu cargo terminálu opravovní lietadiel, či iných prevádzok leteckej dopravy. Projekt by po zrealizovaní umožnil Letisku zásadne zvýšiť svoj vplyv a konkurencieschopnosť v regióne. Pozemky po zmene územného plánu a dokončení pozemkových úprav prevzala iná spoločnosť.


Mladé Čunovo

V roku 2012 bola úspešne dokončená 1. etapa unikátneho projektu holdingu Bratislava Greenfields  v mestskej časti Bratislava - Čunovo. Na ploche 10 ha bola zrealizovaná komplexná infraštruktúra obytnej zóny s  komunitnými záhradami. Projekt charakterizuje moderný urbanizmus s dôrazom na realizáciu verejných priestorov a zelene. Projekt je zasadený v hodnotnom prírodnom prostredí lužných lesov v blízkosti cyklistických trás a vodného diela na Dunaji.

Okrem spolupráce na realizácii dopravnej a technickej infraštruktúry sme koordinovali stavbu 8 radových rodinných domov v lokalite.