Financieel


 • Bonnen verzamelen en registreren
 • Facturen maken en versturen
 • Facturen inboeken in boekhoudsysteem
 • Checken of facturen betaald zijn
 • Aanmaningen versturen
 • Debiteuren nabellen
 • Bij termijnbetalingen overzicht maken en betaalstatus bijhouden
 • Vervaldatum inkoopcontracten bewaken
 • Offertes opvragen
 • Financieel archief bijhouden
 • Budgetbewaking en projecten bijhouden
 • BTW aangifte