Emile van Essen in Drebbel's voetspoor

Post date: 17-Jun-2013 17:58:23

Ter gelegenheid van de festiviteiten van de Marine rond Cornelis Drebbel

op 14 juni 2013 showde Emile van Essen zijn duikboot "Drebbel".

Meer foto's hier.

Noord Hollands Dagblad 30 09 2009 en 13 juni 2013

Meer informatie over Emile's activiteiten vindt u op zijn professionele websites:

en privé www.submachine.eu

Emile van Essen neemt ook deel aan het submarine project Euronaut, www.euronaut.org