Sæsonen 2024 - 2025


Velkommen til sæson 2024 - 2025

Sæsonen starter i år, mandag den 12 august kl. 16 for børneholdet og den mandag den 19. august for seniorer og motionister.


Generalforsamling 

Afholdes mandag den 23. september kl. 20.30 i Aunslevhallens cafeteria.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse (Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således af hhv. 2 eller 3 vælges

hvert år)

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Vælges for 1 år ad gangen. Første suppleant er den der får flest stemmer, eller dirigenten kan beslutte at det afgøres ved lodtrækning)

7. Valg af 2 revisorer (Hvert år vælges 1 revisor for 2 år)

8. Valg af 1 revisorsuppleant (Vælges hvert år)

9. Eventuelt


Haltider og træning

Badmintonklubben har fået de samme haltider som vi havde i sæson 2023 – 2024, og Per Andersen fortsætter som seniortræner om mandagen og Marianne Marcussen laver spillerunder under samspil om torsdagen. Marianne fortsætter også ungdomstræner. I kan se haltiderne her

Tilbud til eksisterende medlemmer
Hvis I ønsker at reservere den samme bane i sæson 2024 – 2025 bedes i kontakte kasserer Lars Borup Andersen inden den 30. august hvorefter banerne gives fri.

Lars Borup kan kontaktes på tlf./sms: 40168560 eller e-mail: lars@fam-borup.dk

Priser for sæson 2024- 20235

Bestyrelsen har valgt at lægge en lille stigning ind på kontingentsatserne

·        Alle over 18 år der træner / spiller eftermiddag og aften kr. 550

·        Unge under 18 år kr. 425

·        Formiddags motionister, som kun spiller formiddag kr. 275,-


Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer og håber at vi ses igen til august / september.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen