Sæsonen 2022 - 2023


Velkommen til sæson 2022 - 2023

Kære badmintonspillere

Vi holder generalforsamling torsdag den 22. september kl. 20, hvor vi håber at mange vil møde frem.

Haltider og træning

Badmintonklubben har fået de samme haltider som vi havde i sæson 2021 – 2022, og Per Andersen fortsætter som seniortræner og Marianne Marcussen fortsætter som ungdomstræner. I kan se haltiderne her

Tilbud til eksisterende medlemmer
Hvis I ønsker at reservere den samme bane i sæson 2022 – 2023 bedes i kontakte kasserer Lars Borup Andersen inden den 30. august hvorefter banerne gives fri.

Lars Borup kan kontaktes på tlf./sms: 40168560 eller e-mail: lars@fam-borup.dk

Priser for sæson 2022- 2023
Bestyrelsen har valgt at fastholde kontingentsatserne

· Alle over 18 år der træner / spiller eftermiddag og aften kr. 475

· Unge under 18 år kr. 375,

· Formiddags motionister, som kun spiller formiddag kr. 250,-


Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer og håber at vi ses igen til august / september.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen