Företagsnummer: SE 559005 - 0984

Ansvarig för innehållet: A. Fürdös

Postadress: Vättervägen 9, S-56436 Bankeryd, Sverige

Contact: info@aantaab.com

Utdrag ur bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som t.ex: juridisk, ekonomisk och teknisk konsultverksamhet samt dataprogrammering och datakonsultverksamhet.

Konsulttjänster till företag skall erbjudas.


Därutöver ska vetenskaplig forskning och utveckling bedrivas, t.ex. inom matematik, fysik, datalogi, datavetenskap och systemvetenskap, rättshistorisk, samhällsvetenskap & humaniora, även tvärvetenskaplig.


Även översättningtjänster och tolkning (främst tyska-engelska-skandinaviska språk) skall erbjudas inkluderande telefonkundtjänst på uppdrag, mottaga order, lämna information, handlägga kunders önskemål om hjälp och klagomål.


Företagets verksamhet kompletteras med bildkonstnärs- & fotografkonstnärsverksamhet.