Post bez tytułu

Data publikacji: Sep 14, 2018 12:24:12 PM

Mała sesja zdjęciowa ze Święta Lotnictwa w byłym 39 pułku lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach w ''Aktualnościach''.