O mnie

e-mail: marian.karpiel@gmail.com

Nazywam się Marian Karpiel i prowadzę stronę poświęconą 2 Eskadrze Lotnictwa Myśliwskiego 11plm-u bazującą na lotnisku Mierzęcice w latach 1989-1999 roku.

Poniżej przedstawiam kilka informacji o mojej służbie w 39 pułku lotnictwa myśliwskiego jak i w drugiej eskadrze 11plm-u bazujących na lotnisku Mierzęcice, oraz o powstaniu tej strony.

W 39plm-ie/JW.1901/ służyłem na stanowiskach: st.mech.uzbr.lotn.2elm, a następnie st.mech.URT.(Urządzeń Radio-Technicznych) i st.tech.URT. sekcji elaboracji rakiet lotniczych.

Wraz z rozwiązaniem 39plm-u we wrześniu 1987 roku, otrzymałem przydział do 14 dywizjonu rakietowego w Wożnikach Śląskich na stanowisko st.tech. stacji kontrolno-pomiarowej

rakiet S-125M Newa. Miałem wielkie szczęście, dywizjon otrzymał w 1986 roku fabrycznie nowy sprzęt wraz z rakietami. Z tego powodu wraz z dywizjonem w czerwcu 1988 roku

odbyłem strzelanie bojowe na poligonie w Aszułuku w Kazachstanie, wykonane na ocenę bardzo dobrą.

Po wydzieleniu 2elm z 11plm-u i przebazowaniu na lotnisko Mierzęcice, rozkazem Szefa Lotnictwa 3 korpusu WOPK w marcu 1989 roku, zostałem skierowany do pełnienia obowiązków w tejże eskadrze na stanowisku: d-cy klucza uzbr.lotniczego, a następnie d-cy grupy remontu uzbr.lotniczego i foteli katapultowych.

Motywem utworzenia strony był całkowity brak udokumentowanej informacji, tak o historii lotniska /39plm./ jak i o 2elm 11plm-u, a warto zauważyć, że doświadczenia wypracowane przez tę eskadrę w ciągu dziesięciu lat jej bazowania na lotnisku w Mierzęcicach wykorzystano przy tworzeniu baz lotniczych w Siłach Powietrznych RP.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć mojemu synowi Jarkowi, który korzystając ze swojego doświadczenia informatycznego oraz poświęcając wiele godzin ze swego wolnego czasu urzeczywistnił moje marzenie tworząc tę stronę internetową i prowadząc ją wspólnie ze mną przez wiele miesięcy.

Za dodatkową pomoc dziękuję także mojemu drugiemu synowi Markowi.

Ponadto dziękuję wszystkim kolegom z 39plm jak i z 2elm 11plm-u za udostępnienie wielu cennych materiałów w formie fotografii i filmów oraz ważnych informacji z dziejów pułku i eskadry.