Leidinys užpildė nišą

 

   Klaipėdos miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba susipažino su metodine priemone, skirta muzikos mokytojams ir mokiniams. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos Genovaitė Juškevičienė ir Vilma Senkutė pristatė leidinį „Kūriniai mišriam instrumentiniam ansambliui „Su draugais kartu“, į kurį sukėlė 18 metų muzikavimo drauge su vaikais patirtį. Metodinio būrelio tarybos narės Rita Budzinauskienė ir Žydrė Sinkevičiūtė pabrėžia leidinio unikalumą: tai pjesių rinkinys, kuris apima įvairių epochų žinomus kūrinius, juos gali atlikti įvairaus amžiaus mokiniai, o mokytojų parengtos kūrinių aranžuotės – tai gražaus bendradarbiavimo ir draugystės su kolegomis pavyzdys. Metodinio būrelio pirmininkė Vaiva Purlytė pastebi, kad mokytojos leidiniu tarsi užpildo muzikavimo ansamblyje leidinių nišą, ypač kai greta muzikuoja akordeonistas, violončelė ir fortepijonas. Palinkėta mokytojoms tęsti savo kūrybinį bendradarbiavimą ir rengti naują leidinį, nes tokie darbai, kaip teigė pačios mokytojos, yra labai prasmingi ir aktualūs, įkvepiant vaikus muzikuoti ir džiaugtis pačiu procesu. „Mokinio ir mokytojo, mokinio ir koncertmeisterio bendradarbiavimo reikšmė šiuolaikinės pamokos aspektu ir įtaka ugdymo procesui“

  Vasario 17 ir 18 dienomis Klaipėdos miesto muzikos mokytojams vyko metodinės dienos, kurių metu buvo tobulinamos dalykinės ir profesinės kompetencijos: vaikų švietimo muzikos mokytojai iš Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų dalinosi patirtimi ir stebėjo atviras pamokas Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėje. Nuoširdžiai dėkojame renginių organizatorėms Ritai Budzinauskienei ir Jurgitai Kaubrienei.


Metodinės dienos Juozo Karoso muzikos mokykloje 

„Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“

 

   Spalio 28-30 dienomis Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla drauge su Klaipėdos miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų, metodininkų ir mokytojų metodinio būrelio taryba sukvietė muzikuojančius Klaipėdos miesto mokytojus į metodines dienas „Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“. Net tris dienas atskirų muzikos specialybių skyrių mokytojai iš Klaipėdos Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų kolegialiai dalinosi savo atradimais ir metodika ugdant vaikų muzikinį skonį ir meistriškumą.

Linksmasis jaunųjų atlikėjų ir senolių muzikinis dialogas, skirtas senjorams

 

 

Nuo 1990 m. gruodžio 14 d. visame pasaulyje spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ji Lietuvoje dar vadinama Senjorų diena, kurios metu siūloma daugelį kultūrinių renginių ar šiaip pramogų senjorams aplankyti nemokamai. Klaipėdos miesto Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba palaikė puikią Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos kolektyvo idėją sukviesti miesto senjorus į koncertą „Rudens puokštė“. Spalio 11 d. jaunieji muzikos mokyklos atlikėjai ir miesto etnokultūros centro liaudiškos instrumentinės muzikos ansamblis „Senoliai“ muzikavo vieni kitiems. Dėkojame muzikos mokytojai Virginijai Visockienei už gražios iniciatyvos įgyvendinimą, kai dvi kartos gali muzikuoti drauge.

 

 

Mokytojų koncertas „Draugystės tiltas“

 

   Spalio 30 d. ypatingai sužavėjo ir salė ūžte ūžė nuo aplodismentų koncerto „Draugystės tiltas“ metu klausant solistų bei šia proga susibūrusių į ansamblius Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų mokytojų muzikavimo.

   Tie, kurie nestovi vietoj ir yra pilni įvairiausių užmojų, puikiai žino, kad dažniausiai įgyvendinti kokią fix idėją ar suburti komandą jai išpildyti ne visada pavyksta. Tenka įveikti daug kliūčių: atremti prieštaringas nuomones, aštrią kritiką ar nuneigti laiko stoką. Sudėtinga pažaboti ir neryžtingumą. Tačiau tik ne šiuo atveju. Minėtų muzikos mokyklų mokytojai entuziastai skyrė savo asmeninį laiką ir jėgas, kad tik įspūdingas renginys, liudijantis bendrystę ir profesionalumą, įvyktų. Juk ruošdamiesi koncertui, atlikėjai turėjo parinkti išskirtinę programą, rasti laiko keletui repeticijų, tartis dėl atlikimo interpretacijų, pabendrauti. Ir pastangos pasiteisino! Koncertas buvo toks įvairus ir toks prasmingas, kad jo būtinumu nesuabejojo nei klausytojai, nei atlikėjai, o Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojas Robertas Užgalis, kuriam teko koncerto vedėjo vaidmuo, savo pakilia nuotaika ir įkvepiančiomis mintimis džiugiai nuteikė publiką.

   Koncertą pradėjusi Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja Alina Markova (fortepijonas) savo atlikimu tarsi perteikė neišsenkamą mokytojo kantrybės ir išminties tėkmę, išsiliejusią Zigmo Virkšo kūrinyje „Tavo upė“. Fortepijono garsus pakeitė instrumentinis trio - Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita), Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai Vidmantas Liasis (tūba) ir Vaiva Purlytė (fortepijonas) - ir koncertą praturtino muzikinių tembrų įvairumu, kūrinių atlikimo lengvumu bei susiklausymu. Džiugino Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja Jana Aleknavičienė-Arutiunova (fortepijona), kuri paruošė intriguojantį kūrinį Janina Garścia ir Dennis Alexander miniatiūrų temomis „Parafrazė“, ir į netikėtas kūrinių improvizacijas ir ansambliavimo viražus įsuko Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojos Viktorija Heinrichs (smuikas), Rasuolė Vizgaudienė (smuikas) ir Eglė Karbauskė (fortepijonas), savo techniškoje ir nuotaikingoje programoje privertusios dalyvauti ir klausytojus, kurie pritarė atlikėjoms plodami į besikeičiantį ritmą. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita), Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai Vaiva Purlytė (fortepijonas) ir Robertas Užgalis (akordeonas), prieš atlikdami žinomo prancūzų atlikėjo ir kompozitoriaus Richard Galliano „Tango pour Claude“, su klausytojais pasidalino žinia, kad šis sąstatas gimė netikėtai, kai Renata užsidegė noru prisijungti prie ansamblio vos tik išgirdusi pirmus akordus repeticijų metu. Pakiliai ir romantiškai nuteikė klausytojus akordeono garsai - Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojas Žygimantas Laurinavičius (akordeonas) savo atlikimu nepaliko abejingų akordeono muzikai. Juozo Karoso muzikos mokyklos akordeono mokytojų ansamblis - Dalia Kubiliūtė, Irena Zadonskaja, Tatjana Tkačenko ir Robertas Užgalis - sukauptai atliko klaipėdiečio kompozitoriaus, vargonininko ir dirigento Gedimino Purlio kūrinį „Pjesė“. Galiausiai svajingai suskambo gitaros ir smuiko garsai - Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita) ir Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojas Deividas Kontrimas (gitara) savo pasirinktu kūriniu Guy Bergeron ,,Promenade“ pakvietė pasivaikščioti miško pakraščiu. Koncerto pabaigoje du išskirtiniai ansambliai visus pakylėjo smagiu muzikavimu. Džiazinę kompoziciją nuotaikingai atliko Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojų instrumentinis ansamblis. O jungtinis Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų liaudies instrumentų mokytojų ansamblis užtvirtino viso koncerto sėkmę ir reikalingumą.

   Taigi idėja įgijo kūną, pasidabino spalvingu muzikiniu rūbu. Paklausite, kas išliko „Draugystės tilto“ garsams nutilus? Po koncerto dar ilgai neblėso emocijos, kolegos dalinosi video įrašais, fotografijomis ir pakilia nuotaika. Tad belieka tarti: sekite koncertų afišas, nes numatomas koncerto tęsinys!

   Dėkojame metodinio būrelio pirmininkei, mokytojai ekspertei V. Purlytei, tarybos nariams, pavaduotojoms R. Budzinauskienei ir D. Pronskienei bei mokytojui ekspertui R. Užgaliui ir visiems mokytojams, padėjusiems įgyvendinti kolegas suartinančių metodinių dienų ir koncerto idėją.

 

TU PALIKAI MUMS MUZIKA

   

04.24 D. „KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS IR SAVIUGDA. PAIEŠKOS IR ATRADIMAI“

2019-05-10 „JŪROS AKMENUKAI 2019“

 

JEI NORITE PASIDALINTI NUOTRAUKOMIS APIE ĮVYKUSIUS BŪRELIO RENGINIUS RAŠYKITE EL. PAŠTU evaldas.zilius@kpskc.lt