Pedagogisch project

Onze school is een school van het GO!

Bij ons is iedereen welkom, wij sluiten niemand uit. Wij zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd. We garanderen respect voor iedereen, maar verwachten ook dat iedereen verdraagzaam is.
We brengen onze leerlingen bewust in contact met mensen met een andere mening, met mensen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, met mensen dichtbij en aan de andere kant van de wereld.
Op die manier willen we onze kinderen laten opgroeien tot burgers van morgen.
Zo worden het mensen die zich betrokken voelen. We brengen bij hoe ze zich kunnen inleven. Ze leren kritisch naar de wereld kijken maar verwachten ook dat ze bereid zijn hun mening aan te passen. We helpen hen om hun mening op een respectvolle manier te verwoorden. Diversiteit is een verrijking, we bestrijden elke vorm van discriminatie.