Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima

Sažetak

Mini dentalni implantati (MDI) su jednokomadni uski implantati za privremenu (ortodoncija, privremeni mostovi) ili za dugoročnu kliničku upotrebu. Prednosti MDI za trajnu kliničku primjenu su u njihovoj niskoj cijeni i jednostavnoj proceduri. Iako na dentalnom tržištu postoje već 10 godina, dokazi o budućim kliničkim istraživanjima za definiranje njihovih kliničkih protokola i njihovom dugoročnom ishodu nedostaju. Stoga planiramo istraživati njihova mehanička svojstva na modelima s obzirom na moment sile prilikom insercije, mogućnost loma prilikom cikličkih opterećenja ili opterećenja prilikom naprezanja. Situacija slična stanju u ustima će se simulirati pomoću različitih kosti tvrdoće modela (guste vs kosti niske gustoće) s 2 vrste sluznice različite širine, te insercijom 1, 2, 3 ili 4 MDI različite širine i dužine za retenciju pokrovne proteze. 3 D printevi služiti će da bi se razvili modeli na kojima će se testirati. Nadalje, buduće kliničke studije koje će se temeljiti na pacijentovoj procjeni ishoda terapije (pomoću psihometrijski odobrenih upitnika) i kliničkih parametara (preživljavanje implantata, komplikacije, razina kosti oko implantata, resorpcija na stražnjim bezubim dijelovima ispod baze proteze, kortikalni indeksi na donjem rubu mandibule, vrijednosti gonion i antegonion udubina, gustoća kostiju u područjima interesa koji će biti izraženi u debljini stepwedga, mjerenje plak, gingiva i kalkulus indeksa, ISQ vrijednosti) će također biti predmetom istraživanja. Podaci će se upoređivati sa onima dobivenim nakon jedne i 3 godine. Rezulati dobiveni temeljem pacijentove procjene usporediti će se s kliničkim dobivenim parametrima. Nadalje, rezultati dobiveni s obzirom na kliničke parametre kod pacijenata sa MDI (kvaliteta kostiju, količina, gustoća) će se uspoređivati sa podacima kod pacijenata sa potpunim protezama, kod pacijenata sa pokrovnim proteze na 2-standardna implantata te kod osoba s prirodnim zubala. Također će se proučavati različite mogućnosti retencije proteza (mehanizmi).

RADOVI IZ PROJEKTA OBJAVLJENI I CC/SCI ČASOPISIMA i/ili citirani u web of science core collection:

1. Peršić S, Ćelić R, Vojvodić D, Petričević N, Kranjčić J, Zlatarić DK, Čelebić A. Oral Health-Related Quality of Life in Different Types of Mandibular Implant Overdentures in Function Longer Than 3 Years. Int J Prosthodont. 2016 Jan-Feb;29(1):28-30. doi: 10.11607/ijp.4457. (Q2)

2. Kovačić Ines, Peršić Sanja, Kranjčić Josip, Disha visar, Rener-Sitar Ksenija, Čelebić Asja. Short-term Postoperative Pain and Swelling Associated with Mini and Standard-Size Implants in the Same Patients. International Journal of Prosthodontics, 31 (2018) , 2; 117-119. (Q2)

Disha, Visar; Čelebić, Asja; Rener-Sitar, Ksenija; Kovačić, Ines; Filipović-Zore, Irina; Peršić, Sanja. Mini Dental Implant-Retained Removable Partial Dentures: Treatment Effect Size and 6-Months Follow-up. Acta stomatologica Croatica. 52 (2018), 3; 184-192. (Q4).