ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้คะแนนเฉลี่ยรวม จาก 6 ตัวชี้วัด อยู่ที่ 4.67 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS).pdf
นโยบาย สพฐ. 2566.pdf

แผนปฏิบัติการ งบปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน

เล่มแผนปฎิบัติการ2565.pdf

สพม.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพม.อุดรธานี รับชมรายการพุธเช้า… ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565

[23 พ.ย. 2565] หนังสือส่งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ''Click"

[23 พ.ย. 2565] หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ''Click"

[23 พ.ย. 2565] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ''Click"

[18 พ.ย. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ''Click"

[16 พ.ย. 2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ''Click"

[1 .ย. 2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ''Click"

[27 ก.. 2565] ประกาศรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อาวุโส ที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ''Click"

[11 ก.ค. 2565] ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 ''Click"

[1 ก.ค. 2565] ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 ''Click"

[1 ก.ค. 2565] ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ประจำปี 2565 ''Click"

[1 ก.ค. 2565] ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click"

[2 มิ.ย. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 256๔ (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ทุกสพม. ทุกสพป. และการศึกษาพิเศษ ''Click"

[2 มิ.ย. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 256 (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ''Click"

[2 มิ.. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 256 (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ 3

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click"

[2 พ.ค. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (ว่างเพิ่มเติม)ครั้งที่ 2 ''Click"

[2 พ.ค. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (ว่างเพิ่มเติม)ครั้งที่ 2 ศธ04349/ว 1232 ถึง สพท.ทุกเขต ''Click"

[2 พ.ค. 2565] ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ศธ04349/ว 1230 ถึง ผอ.รร ในสังกัด สพม.อด ''Click"

[2 พ.ค. 2565] ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ''Click"

[2 มี.ค. 2565] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม) ถึง ผอ.สพม/สพป. ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ''Click"

[2 มี.ค. 2565] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม) ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ''Click"

[2 มี.ค. 2565] หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564 ''Click"

[2 มี.ค. 2565] ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564 ''Click"

[10 พ.ย. 2565] ประกาศโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ''Click"

[2 พ.ย. 2565] ประกาศโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ''Click"

[6 พ.ค. 2565] ประกาศโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาพละศึกษาจำนวน 1 อัตรา ''Click"

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่)

[15 ส.ค.2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>คลิ๊ก<<

[2 ส.ค. 2565] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรธานี

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก ของโรงเรียนกุมภวาปี >>คลิ๊ก<<

[1 .ค.2565] ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิ๊ก<<

[8 มิถุนายน 2565] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรธานี

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี >>คลิ๊ก<<

อัพเดทข้อมูลล่าสุด
29 พฤศจิกายน 2565