ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับ
ท่านสุนทรภู่ เพื่อร่วมรำลึกถึงครูกวี ผู้รังสรรค์ผลงานอันล้ำค่า ไว้เป็นมรดก
ให้แก่ชนรุ่นหลัง

โดยหากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สามารถรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมลของตนเองทันที

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

E-service

ช่องทางการสื่อสาร