Schoolvisie

Basisschool Mikado is een kleine school met een hecht en geëngageerd 20-koppig team waar iedereen iedereen kent. Samen met ouders gaan we voor de beste groeikansen voor ieder kind. Wij zijn trots op de diverse buurt waarin we ons bevinden. ​


De kleuterschool is opgedeeld in vier klassen. Zo zijn er twee leefgroepen waar instappers en 

3-jarigen samen zitten. Dat maakt het mogelijk om op eigen tempo te wennen aan het schoolleven en gaandeweg interesses op het spoor te komen. Daarna doorlopen de kleuters met eenzelfde klasleerkracht  de 2de en de 3de kleuterklas. Zo kan er een fijne vertrouwensband groeien. De lagere school bestaat uit jaarklassen van het 1ste tot het 6de leerjaar. Ook hier groeit de klasleerkracht telkens 2 schooljaren mee met dezelfde klasgroep.  


We gaan er voor om elk kind mee te nemen naar de eindmeet. Dit vraagt om maatwerk. Daarom investeren we fors in zorg. Ons team is expert in differentiatie. Zo ervaren kinderen ondersteuning waar nodig en worden kinderen met een leervoorsprong voldoende uitgedaagd.


Welbevinden is de motor van elk leren. We waken erover dat ieder kind zich op onze school goed in zijn vel voelt. Meertaligheid zetten we op een positieve manier in tijdens de lessen. We dagen onze kinderen vanaf de kleuterschool uit om creatief te denken. Drama, beweging, muziek en beeld worden verweven doorheen de traditionele vakken. Zo prikkelen en stimuleren we hun verbeelding. 


​​Mikado is een groene school. Onderzoek benadrukt het belang van vrij spel voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom gaan we regelmatig op avontuur in de natuur tijdens ’Dagje in het groen’ en hebben wij een groene speelplaats


Bewegen vinden we belangrijk. Onze leerlingen sporten minimum 2 uur per week in onze eigen sporthal. Vanaf het 1ste leerjaar zwemmen ze tweewekelijks in kleine intensief begeleide groepjes. Verder kunnen ze iedere speeltijd genieten van de gevarieerde beweegkansen op onze groene speelplaats. 

 

We gaan voor kwaliteitsvol taalonderwijs door extra taalondersteuning vanaf de kleuterschool. We zetten in op leesplezier binnen en buiten de klas met onze schoolbib en verteltassen.  


​We maken onze kinderen niet enkel vaardig, maar ook aardig en waardig. Zo kunnen ze uitgroeien tot veerkrachtige en weerbare jongeren. Daarom werken we dagdagelijks aan sociale en emotionele vaardigheden. Duidelijke grenzen en afspraken zorgen voor een warm en veilig klasklimaat.


We zijn een katholieke school. Met een open geest en ruimte voor ontmoeting gaan we in dialoog met andere geloofsovertuigingen.


​School maken, doe je samen. Daarom is ouderbetrokkenheid cruciaal. De contacten met ouders worden onderhouden door informele babbels wanneer ze hun kinderen in de klas oppikken, het verteltassenproject, open klasmomenten, hulp van ouders bij activiteiten, ... Ook doen we maandelijks een theekransje waar ouders samen met leerkrachten een gezellige babbel kunnen doen bij een tasje thee of koffie!