Voor voor- en naschoolse opvang werken wij samen met Ferm Kinderopvang, een opvanginitiatief van de gemeente Oostkamp.


Wie hierover meer info wenst, kan terecht bij Ferm op de website.