VISI UNIT BIMBINGAN KAUNSELING

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.

 MISI PERKHIDMATAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


 PIAGAM PELANGGAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING