จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดประมูลร้านถ่ายเอกสาร 2 ร้าน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดประมูลร้านถ่ายเอกสาร 2 ร้าน ราคาเปิดประมูลรวมทั้ง 2 ร้าน 120,000 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้

1. ร้านถ่ายเอกสารบริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 18 ตร.ม.

2. ร้านถ่ายเอกสาร หน้าอาคารสำนักอธิการบดี ขนาดพื้นที่ 7.5 ตร.ม.

กำหนดยื่นซองประมูลที่สำนักอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 2 ส.ค. 61

สอบถามข้อมูล 02-8074500-27 ต่อ 411

กำหนดวันเข้ามาดูหน้างานวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.

รายละเอียด ติดต่อแผนกจัดซื้อ 02-8074500 ต่อ 401

ยื่นซอง วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ติดต่อที่เบอร์ 02-8074500 ต่อ401 ชื่อ แผนกจัดซื้อ