จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประมูลร้านอาหารและเครื่องดื่ม ใหม่

เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ร้าน ร้านค้าที่สนใจร่วมยื่นประมูลวองประมูลภายใน วันที่ 23 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำนักอธิการบดี โทร 02-807-4500 -27 ต่อ 411

1. ร้านกาแฟสด 1 ร้าน ประจำที่สำนักหอสมุดกลาง

2.ร้านอาหาร 2 ร้าน ประจำที่โรงอาหาร

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ แอร์ 20 เครื่อง

กำหนดวันเข้ามาดูหน้างานวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.

รายละเอียด ติดต่อแผนกจัดซื้อ 02-8074500 ต่อ 401


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ 56 เครื่อง

ยื่นซอง วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ติดต่อที่เบอร์ 02-8074500 ต่อ401 ชื่อ แผนกจัดซื้อ

tor แอร์.pdf
ร่างขอบเขตงาน PC 56 ปรับปรุง .pdf