SAU NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ( รอบที่ 2 ) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "การทำธุรกิจออกแบบกราฟิก และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019"
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course
ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
สาขาดิจิทัลมีเดียขอเชิญชมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ใน Concept “D-on”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ( รอบที่ 2 ) สำหรับผู้สมัครวันที่ 23 ก.พ – 20 เม.ย 62
ครั้งแรกของงาน Marketing Day เทศกาลปล่อยของ พลิกโฉมเด็กตลาด SAU
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนเก่ง เรียนฟรีปีแรก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาณ์ (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 นัดรับบัตรนักศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก "ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี"
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศ ที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ จึงให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กําหนดการทดสอบภาษาอังกฤษและขั้นตอนการสอบ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรม "SAU MINI MARATHON 2019" เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา สามารถสมัครได้แล้ววันนี้
ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปีการศึกษา 1/2561 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD)
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
นักศึกษาสามารถประเมิน การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว
มหาวิทยาลัยฯ เปิดจองบูธ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน เนื่องในวัน “เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560”
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน " Project Expo 2018 "
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ " Art Thesis Exhibition 2018 "
ประกาศรายชื่อนักศึกษา อบรมและสอบ ICDL
สำนักกิจการนักศึกษา รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย”
เรียนเชิญอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษา " เรียนดี เรียนฟรี 4 ปี" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35
เปิดรับสมัครตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2016
Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)
โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพน้อมรำรึกในหลวงรัชกาลที่ 9
นักศึกษาที่ใช้ email @sau.ac.th สามารถใช้ Google file stream
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี2560

ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)
ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท
"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."
รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60
เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI
นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560
โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง "
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

SAU