News SAU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ►►

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท ►►

รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60►►

"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."►►

นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่ ►►

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI ►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท

►►

โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " ►►

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ►►

นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รายละเอียด คลิ๊ก ►►

SAU