SAU NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าชมรม ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๗ ประจำเดือน กันยายน
กิจกรรมพิเศษ “พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM” เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่เพิ่งทางใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562
กิจกรรมพิเศษ “พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM” เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่เพิ่งทางใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริจาคโลหิต ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 63 เวลา 11.00-15.00 น.
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ จบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๖ ประจำเดือน สิงหาคม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 40,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
ปฏิทินการสอนแบบสลับวันเรียน Inclass กับ Online ปีการศึกษา 1/2563
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน
#พี่ใหญ่ใจดี โครงการที่ร่วมแบ่งปันมื้ออาหารให้กับคนในสังคม ที่กำลังลำบาก
ทดลองเรียน ป.โท M.B.A. ฟรี พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท เมื่อสมัครและลงทะเบียนเรียน
กำหนดการ นำเสนองาน SAUNIC2020
ตลาดนัด SAU Marketplace แหล่งรวมสินค้า ซื้อ-ขาย ฝากร้านของ น.ศ. อาจารย์ บุคลากร ชาว ม.เอเชีย
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 26-28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว
4 ขั้นตอนง่ายๆ การสมัครเรียนออนไลน์
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ช่วงระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2563
การใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาใหม่ 63
SAUNIC 2020 "นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0"
แนะนำการเข้าใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศงดกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สำหรับนักศึกษา
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ ๔๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนใช้ถุงผ้ารักษ์โลก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก "เพื่อโลก เพื่อคุณ"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบชิงทุนเรียนฟรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวัน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์จัดหลักสูตร​พิเศษ Food Styling and Food Design Workshop
สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์
ประกาศขอจบการศึกษาประจำภาค 2/2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือน ตุลาคม
ขอเชิญชวน #นักศึกษาชั้นปีที่4 ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมเก็บภาพความทรงจำดีดี กับกลุ่มเพื่อนของคุณ ฟรี ‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรม " HAVE FUN WITH ENGLISH "
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2562
กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี 2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนกันยายน
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2561
ม.เอเชียอาคเนย์เชิญชมภาพยนตร์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี”
ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife " ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนสิงหาคม
ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (รอบที่ 3)
ยินดีต้อนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562ภาคปกติ / ภาคสมทบ / และภาควันอาทิตย์
ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ปีการศึกษา 2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนกรกฎาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน จำนวน 40,000 บาท
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ( รอบที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ( รอบที่ 2 ) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "การทำธุรกิจออกแบบกราฟิก และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019"
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course
ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
สาขาดิจิทัลมีเดียขอเชิญชมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ใน Concept “D-on”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ( รอบที่ 2 ) สำหรับผู้สมัครวันที่ 23 ก.พ – 20 เม.ย 62
ครั้งแรกของงาน Marketing Day เทศกาลปล่อยของ พลิกโฉมเด็กตลาด SAU
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนเก่ง เรียนฟรีปีแรก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาณ์ (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 นัดรับบัตรนักศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก "ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี"
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศ ที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ จึงให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กําหนดการทดสอบภาษาอังกฤษและขั้นตอนการสอบ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรม "SAU MINI MARATHON 2019" เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา สามารถสมัครได้แล้ววันนี้
ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปีการศึกษา 1/2561 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD)
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
นักศึกษาสามารถประเมิน การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว
มหาวิทยาลัยฯ เปิดจองบูธ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน เนื่องในวัน “เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560”
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน " Project Expo 2018 "
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ " Art Thesis Exhibition 2018 "
ประกาศรายชื่อนักศึกษา อบรมและสอบ ICDL
สำนักกิจการนักศึกษา รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย”
เรียนเชิญอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษา " เรียนดี เรียนฟรี 4 ปี" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35
เปิดรับสมัครตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2016
Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)
โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพน้อมรำรึกในหลวงรัชกาลที่ 9
นักศึกษาที่ใช้ email @sau.ac.th สามารถใช้ Google file stream
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี2560

ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)
ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท
"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."
รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60
เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI
นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560
โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง "
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย