Mokyklos paskyros diegimas

Android telefone ar plašetėje.

Mokyklos paskyros diegimas Android telefone ar planšetėje.

Pasiskaitymui: Kas yra darbo profilis?

Testuota su mokyklos planšete SAMSUNG Galaxy Tab A SM-T515

Su kitais įrenginiais gali tekti improvizuoti.

Patarčiau prieš diegiant, perskaityti iki galo.

Diegiama į planšetę ar telefoną kur prijungta asmeninė paskyra. Mokyklos paskyra neprijungta.

Pirmiausia kantrybės, gali užtrukti 5-15 minučių.

„Play parduotuvė“ susirasti ir įdiegti „Device policy“ (žiūrėti paveikslėlį žemiau)

Nustatyti/sukurti darbo profilį > Patvirtinti visus.

Prašys prisijungti prie mokyklos paskyros.

Jei nėra, prašys susikurti rimtesnę ekrano užraktą. Plačiau apie tai: https://support.google.com/android/answer/9079129?hl=lt

Jei jau buvo prieš tai prisijungta abiem paskyrom, asmenine ir mokyklos, gali prašyti „Ištrinti esamą profilį?“ (žiūrėti paveikslėlį žemiau) Čia klausimas dėl mokyklinio profilio, spaudžiam ištrinti. Vėliau prašys prijungti mokyklos paskyrą, valdymą perims „Device Policy“, perkels/sukurs mokyklos paskyrą į darbo aplinką.

Sukuria atskirai „Darbo“ programų sąrašą, su užrakintu portfeliu kamputyje

Pasirenkam programų sąrašą > Pasirinkti: „Asmeninis“ arba „Darbo“ (žiūrėti paveikslėlius žemiau). Šiuo atveju perbraukti per ekraną nuo apačios aukštyn (parodyta paveikslėlyje). Kitur galimas kitoks išskyrimas, atsiras ikonos su darbiniu užrakintu portfeliu kamputyje, neskirstant programų „Asmeninis“ ar „Darbo“. Gali tai būti sudėta į atskirą aplanką.

Naudojant darbo (su portfelio simboliu) „Play parduotuvė“, sudiegti darbui reikalingas programas. Jos bus paženklintos portfelio simboliu. Pasirinkit reikalingas iš „Darbo“ paveikslėlio esančio žemiau.

Privalomos įdiegti programos: Classroom ir Meet. Pirmu paleidimu būtina leisti kad naudotų mikrofoną ir vaizdo kamerą. Jei prašo, patvirtinti mokyklos paskyrą.


Pastabos: Jei prašo išsaugoti samsung Account > bandyti to išvengti, mygtuku sugrįžti.

Jei diegimo metu prašo įjungti šifravimą, toliau diegti nerizikavau. Atšaukiau tolesnį diegimą nes nesu tikras dėl pasekmių. Jei kam įdomu, bandykit savo rizika.

Gamintojo firminių programų patarčiau nediegti.

Šis aprašymas nėra tiksli diegimo instrukcija.


Reikalinga įdiegti „Device Policy“

Čia klausimas dėl mokyklinio profilio, spaudžiam ištrinti.

Darbo...

Asmeninis...