เอกสารการสมัครเรียน

(ให้นำมาในวันปฐมนิเทศ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน รอบทั่วไป (รอบแรก) ที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2567

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป

คลิกปุ่มด้านล่าง
เพื่อดำเนินการสั่งจองเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
(ตัวอย่าง ชุดพละ ชุดพื้นเมือง กระเป๋า เป็นต้น)

คลิกปุ่มด้านล่าง
เพื่อดำเนินการสั่งจองเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
(ตัวอย่าง ชุดพละ ชุดพื้นเมือง กระเป๋า เป็นต้น)

ผลการรายงานตัวนักเรียนปีการศึกษา 2567 โครงการต่าง ๆ

รอบส่งเสริมความเป็นเลิศ