Liburutegia  

BIBLIOTECA

Zerbitzu hau atsedenaldietan eta bazkalorduan ere eskaintzen da. 

Liburutegian liburuak, ordenadore batzuk eta mahai-jokoak badaude ikasleek erabiltzeko.

Ikasteko edota irakurtzeko isultasuna beharrezkoa denez, portaera ona ezinbestekoa da.

www.freepik.es

Este servicio se ofrece en los recreos y a la hora del comedor.

En la biblioteca hay libros, ordenadores y juegos de mesa a disposición del alumnado.

Tanto para leer como para estudiar, el silencio es indispensable; por tanto, se exigirá un buen comportamiento.