Elevfravær meldes til kontaktlærer,

enklest via mail eller mobilskole-appen

Søknad om permisjon for elev

sendes kontaktlærer .

Permisjoner ut over 3 dager avgjøres av rektor.


Merk at foresatte overtar ansvaret for opplæringen i permisjonstiden, og at det ikke blir gitt tilbud om å ta igjen tapt undervisningstid.
Kopi av Søke permisjon for elev.pdf

Fraværsreduksjon - vitnemål

Bruk vedlagte skjema. Send inn innen 10. juni.

Kopi av Fraværsreduksjon-skjema.pdf