Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikaation häiriöitä ja niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia.

Puheterapian tavoitteena on lapsen tai nuoren mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä.