VTR บ้านแนะแนว
 • [13-12-18] ด่วน โควตา ม.แม่โจ้ 15 คน และ ม.แม่ฟ้าหลวง 2 สำนักวิชา สำหรับให้โรงเรียนพิจารณา ภายใน 14 ธ.ค.61 นี้ คลิกดูรายละเอียดที่ Facebook บ้านแนะแนว
 • [13-12-18] โควตา วิทยาลัยเทคนิค รับ ม.3 และ ม.6 ศึกษาต่อ สมัครผ่านแนะแนว ถึง 18 ธ.ค.61 คลิกอ่าน
 • [13-12-18] โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. สมัครถึง 31 ธ.ค.61 นี้ คลิกอ่าน
 • [16-11-18] ทุนการศึกษา มูลนิะิทีสโก้ รับสมัคร นร.ม.5-6 สมัครถึง 30 มค.61 คลิกอ่าน
 • [16-11-18] ด่วน โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตใรความร่วมมือเอกชนชั้นนำ ถึง 23 พย.61 คลิกอ่าน
 • [16-11-18] โครงการศึกษาต่อ ประเทศจีน คลิกอ่าน
 • [16-11-18] รับ ม.3. เรียนต่อ หลักสูตรเ เตรียมวิศวกรรม / เรียนต่อ รร.สาธิต ม.พะเยา / โควตา ว.อาชีวศึกษา คลิกอ่าน
 • [15-11-18] โควตาเรียนดี หลักสูตรวิศวฯ และวิทยาศาสตร์ ว.เทคโนฯ ม.เทคโนฯพระนครเหนือ รอบ 1 สมัครผ่าน รร. คลิกอ่าน
 • [15-11-18] คณะวิทย์ ม.เชียงใหม่ รับสมัคร รอบ 1 (Port) 10 โครงการ คลิกอ่าน
 • [14-11-18] ด่วน !! โครงการเด้กดีมีที่เรียน (รอบ Port) 3 สถาบัน คลิกอ่าน
 • [13-11-18] ค่ายสายฝันสู่เภสัช ม.รังสิต สมัครถึง มค.62 คลิกอ่าน
 • [13-11-18] โควตาเรียนดี (รอบ Port) ม.เทคโนฯพระนครเหนือปราจีน สมัครถึง 17 ธค.61 คลิกอ่าน
 • [12-11-18] ทุนศึกษาต่อ ม.รังสิต ปี 62 จำนวน 4 ทุน สมัครผ่านแนะแนว สวค. ภายใน 31 ม.ค 62 คลิกอ่าน