VTR บ้านแนะแนว
  • [28-02-20] ข่าวดี ทุนศึกษาต่อ 2 สถาบัน คลิกดู
    • ทุนเรียนฟรี CP ร่วมกับ ม.พายัพ มอบทุนตอลดหลักสูตร 200 ทุน สมัครผ่านแนะแนว
    • ทุนเตรียมพร้อมเข้าเป็น นักศึกษา ม.เชียงใหม่ สมัครผ่านครูแนะแนว
    • ทุนเรียนต่อประเภทต่างๆ ของ ม.พายัพ สมัครผ่านครูแนะแนว
  • [28-02-20] ด่วน...โควตารอบสอง สมัครผ่านแนะแนว หลักสูตร วศ.บ การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สมัครถึง 2 มี.ค.63 คลิกดู
  • [28-02-20] ค่ายสานฝัน ปั้นลูกช้าง มช.63 รับสมัครถึง 9 มี.ค.63 คลิกดู
  • [07-01-20] มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ให้ทุนศึกษาต่อ คณะสาขา มหาวิทยาลัยดัง ตามที่กำหนด คลิกดู