การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รูปภาพกิจกรรม

กลุ่มไลน์ครูผู้ช่วย 2566