Inici

El temps de migdia és un moment molt important dins de l’etapa lectiva dels infants, entenent que és un procés educatiu, tant per l’estona dins el menjador com per l’estona del lleure.

El temps del migdia està destinat a tots els alumnes de l’escola. De mitjana, cada setmana, hi passen uns 300 nens i nenes, des d' I3 fins a 2n de Batxillerat. L’espai en què s’ofereix aquest servei està format per dos menjadors, un de més gran i un altre més petit i de menys capacitat. També es disposa de cuina pròpia, gestionada per l’empresa Aramark. Aquesta, és l’encarregada de confeccionar els menús mensuals i els berenars per a educació infantil i primer i segon de primària. A més, aporta també un cuiner i tres auxiliars de cuina. Fora del menjador, els nens i nenes tenen a la seva disposició moltes instal·lacions de l’escola: classes, patis, el pavelló, etc. 

El desembre del 2023 aquesta empresa ens van fer una xerrada sobre alimentació saludable, podeu veure'n la presentació seguint aquest enllaç.

A banda de l’equip de cuina, en el menjador hi treballen 15 monitors i monitores i una coordinadora. La franja d’edat de l’equip és molt variada i algunes de les monitores fa més de 20 anys que treballen a l’escola. Aquesta experiència, afegida a la formació contínua que des de fa uns anys és un objectiu bàsic del projecte educatiu del menjador, fa que l’equip de treball sigui molt favorable per a tots els usuaris del servei.

El moment del migdia és molt important en el dia a dia dels infants i joves per diferents motius. En primer lloc és bàsic garantir una alimentació saludable i equilibrada i, per tant, l’estona del dinar és un bon moment per transmetre la importància de menjar de tot, correctament, i treballar els hàbits d’higiene, comportament i de respecte per l’entorn i cap als altres. El temps de migdia, però, intenta anar més enllà. Les famílies han de ser conscients en tot moment de la cobertura del preu total d’aquest servei. El temps del migdia no és només un espai per a menjar-hi, també és un espai social que ha de permetre una relació distesa i de coneixement, i poder gaudir de moments de lleure i esbarjo.