โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

คุณธรรมอัตลักษณ์

ประจำโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ความพอเพียง

ความกตัญญู

ความซื่อสัตย์ สุจริต

ความรับผิดชอบ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

📣 ขอเชิญ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมชมเว็บไซต์และทำแบบทดสอบออนไลน์
หัวข้อ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒" เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล


📚 อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
📝 ทำแบบทดสอบ

ประกาศ 1 ดาว แก้ไข 2563.pdf


โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.docx


การคัดเลือกคุณธรรมอัตลักษณ์.pptx


นิเทศติดตาม.pptx
แบบรายงาน 1 ดาว.docx

ข.ไข่ หนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม

หนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "อินทรธนู"

หนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ภูมิธรรมสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์