รับสมัครนักศึกษาใหม่

🚩 รับสมัครแล้ววันนี้ เรียนศิลปกรรมฯ ที่รามคำแหง

เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

👉 หลักสูตรดนตรีสากล เรียนขับร้อง เล่นดนตรี แต่งเพลง #ดนตรีสากล

👉 หลักสูตรดนตรีและนาฏกรรม เลือกเรียนได้ทั้ง #ดนตรีไทย และ #นาฏกรรมไทย

:

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2565

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และสมัครออนไลน์ได้เลยที่นี่

:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่

▶️ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

▶️ www.fa.ru.ac.th

▶️ โทร. 02-310-8196

#รับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ มีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้

:

สมัครผ่านระบบ TCAS เฉพาะสาขาวิชาดนตรีสากล ที่ https://www.mytcas.com

วันที่ 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 25 พ.ค. - 3 ก.ค. 65 (เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 27 - 30 พ.ค. 65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

:

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สาขาวิชาดนตรีสากล รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

- วิชาเอกดนตรีไทย รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท

- วิชาเอกนาฏกรรมไทย รวมทั้งสิ้น 18,400 บาท

:

สมัครได้เลยที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/2s2kpbzFx7fSSJpj7

:

รายละเอียดของหลักสูตร

- สาขาวิชาดนตรีสากล

- สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ

ดนตรี-นาฏศิลป์สัมพันธ์ภาคฤดูร้อน

โครงการดีๆ สำหรับบุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยที่มีความสนใจเรียนทางด้าน #รำไทย #ดนตรีไทย สามารถ #เรียนรู้สู่การแสดง ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยได้จริง แสดงจริงได้ใน 10 วัน ในราคาเพียง 3,500 บาท เท่านั้น!!


มาร่วมกันเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไปกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกันเถอะ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สนใจกรอกใบสมัครตามลิงค์คลิกที่นี่

โครงการบริการวิชาการ

แต่งหน้าทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการแต่งหน้าทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ในราคาเพียง 1,500 บาท/คน เท่านั้น

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-459-6358 (อาจารย์จ๋า)

  • โอนเงินแล้วแนบสลิปส่งมาที่ Email: arjaree_s@rumail.ru.ac.th

ขอเชิญร่วมงาน

การประชุมวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอเชิญร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏกรรมเพื่อนําเสนอ ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 “งานสร้างสรรค์ดนตรและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในอาเซียน”คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะได้จัดการประชุมวิชาการและเผยแพร่งาน สร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ ร่วมกันในอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหวิทยาการ งานสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏกรรม สร้าง เครือข่ายทางวิชาการศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏกรรมให้เข้มแข็งในระดับชาติ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตจากทั้งสามสาขาวิชา ได้แก่ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏกรรมไทย ตลอดจนบัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีในระดับเกียรตินิยมและผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

๑. คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล

๒. คุณจิราภรณ์ เล็กพงศ์ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

๓. คุณจำปา แสนพรม ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทิดา แก้วบัวสาย ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช