สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำการใช้งาน GAFE (Google Apps For Education) ของ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

  • การเข้าใช้งานระบบ เปิดเว็บบราวเซอร์ไปที่ http://www.google.co.th แล้วคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบ แล้วลงชื่อเข้าใช้งานด้วย รหัสนักศึกษา@rtu.ac.th เช่น uda5780000@rtu.ac.th แล้วคลิกถัดไป
  • ใส่รหัสผ่านครั้งแรกตามที่ได้รับแจ้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา หลักของนักศึกษา แล้วคลิกถัดไป
  • หากชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง จะปรากฏข้อความยินดีต้อนรับสู่บัญชีใหม่ของคุณดังภาพ คลิกเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  • จากนั้นระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
  • ให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยกรอกทั้งสองช่องให้ตรงกันเพื่อยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นกดเปลี่ยนรหัสผ่าน เข้าสู่การใช้งานระบบได้
  • เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างขวา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน Google Apps ในโดเมนของมหาวิทยาลัยได้ เช่น gmail, google classroom, google calendar เป็นต้น