ROSNET

Välkommen till Rosendalsgymnasiets intranät. Tanken är att all den information du behöver ska finnas under en av kategorierna nedan.

Välj personal, elev eller vårdnadshavare så hittar du förhoppningvis det du söker. Om inte – kontakta skolan så ser vi till att rätt information finns på rätt plats.

(Om du letar efter information om skolan, eller funderar över ditt gymnasieval rekommenderar vi istället vår hemsida.)

Nyhetssnurran – Rosendalsgymnasie

Öppet hus våren 2022

På grund av den nuvarande smittspridningen skjuter vi upp ÖH vecka 3 till den 28 april. Fram tills dess kan du ta del av vårt digitala ÖH som är öppet dygnet runt.


Välkommen den 28 april kl 18-20.30.

EU-översättartävling

Vi önskar våra deltagare i dagens EU-översättartävling en framgångsrik dag! Lycka till Kajsa Franzén, Eleni-Erato Papadopoulou, Sarah Wolke och Thea Zackaroff!”

Panta för bolivianska ungdomar i utsatthet

Att det är bra för miljön att panta är inget nytt, men nu har du på Rosendalsgymnasiet även möjlighet att hjälpa bolivianska ungdomar i utsatthet när du lägger dina burkar och flaskor i skolans pantkärl.

Läs mer ...

Din pant kan förvandlas till utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa för bolivianska ungdomar som annars inte får lära sig det i skolan. Den kan bli till psykologiskt eller ekonomiskt stöd för en ungdom som annars riskerar att hoppa av gymnasiet. Din pant kan bidra till ett arbete kring utomäktenskapliga tonårsgraviditeter och den stigmatisering som drabbar tjejerna och deras barn. Och mycket mer.


Men hur kan då din pant här på skolan bidra till allt detta? Jo, Rosendalsgymnasiet har sedan 2021 ett samarbete med ett svenskt individdrivet insamlingsprojekt som samlar in pengar till den bolivianska stiftelsen Juchuy Mama, aktiv i staden La Paz i Bolivia. Juchuy Mama betyder ‘liten mamma’ på ursprungsspråket quechua, och stiftelsen växte fram ur en oro för ett ökande antal utomäktenskapliga tonårsgraviditeter och den enorma problematik detta medför. Att bli gravid som ogift kvinna är inte allmänt accepterat i landet. Tjejerna och deras barn stigmatiseras, samtidigt som preventivmedel knappt förekommer och abort är olagligt. I de allra flesta fallen handlar det om oönskade graviditeter. Att vara ogift och gravid är skamfyllt, både för familjen och tjejerna själva, och de hoppar därför ofta av skolan. I förlängningen innebär det att tjejerna inte kan försörja sig själva och sitt barn utan blir beroende av andra.


Stiftelsen Juchuy Mama startades därför år 2014 för att stötta de tjejer som hamnat i denna situation. Stiftelsen arbetar även förebyggande och har inkluderat utsatta ungdomar i allmänhet i sin verksamhet, både tjejer och killar, för att göra dem uppmärksamma på problemet och hjälpa dem att hjälpa sig själva ur deras utsatta situationer.


År 2014 startades även Juchuy Mama Sverige, det svenska insamlingsprojekt som är ansvarigt för pantinsamlingen. Juchuy Mama Sverige har ett enda mål: att samla in medel till stiftelsen i Bolivia. I spetsen av projektet finns Helena Lindahl, lärare i spanska och tyska på Rosendalsgymnasiet.


Eftersom Covid-19-pandemin slagit otroligt hårt mot de fattiga i Bolivia har Juchuy Mama tillfälligt tvingats skifta fokus till att stötta ungdomarna och deras familjer med matbidrag, hygienprodukter och andra nödvändigheter under dessa omständigheter.


Hjälp oss nu att hjälpa de bolivianska ungdomarna! Det går även bra att utöver pantning donera pengar till Juchuy Mamas arbete. Läs mer på Juchuy Mama Sveriges hemsida om hur du kan göra det. Varje enskild krona gör verkligen skillnad!


Läs gärna mer:

Hemsida: https://juchuymamasverige.wixsite.com/hemsida

Facebook: Juchuy Mama Sverige

Instagram: @juchuymamasverigeCovid-19 – detta gäller från 22 november

22 november återinförde Folkhälsomyndigheten testning för covid-19 både för vaccinerade och ovaccinerade personer. Det innebär att elever i gymnasieskolan alltid bör testa sig vid symtom, även om de är vaccinerade.

Läs mer …


Både barn och vuxna ska stanna hemma vid symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Genom att stanna hemma vid symtom minskar spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

Här kan du boka tid för provtagning (PCR-test för covid-19)

Då ska du inte testa dig

Om du haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver du inte testa dig.

Vaccinera dig mot covid-19

Alla i åldrarna 12 år och uppåt bör vaccinera sig mot covid-19. Vaccinet ger ett bra skydd mot covid-19 och är säkert för barn och vuxna. Vaccinet är gratis. För att vaccinet ska fungera behöver du ta två doser. Det ska gå ungefär fyra veckor mellan doserna. Du bokar tid för vaccination på 1177.se. Du kan även ringa 018-617 35 00 för att boka tid.

Läs mer på 1177: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Mer information finns här:

uppsala.se – detta gäller för gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens webbsida - åtgärder mot covid-19 från 22 november


Översättartävling – 25 november 2021

Vår skola har i år valts ut att delta i den översättningstävling som organiseras av den Europeiska Kommissionen, Juvenes Translatores. Tävlingen äger rum på skolan den 25 november (kl.10 – kl.12) och då översätter deltagarna en text från ett valfritt EU-språk till svenska. Det krävs mycket höga språkkunskaper i både målspråk och svenska. Vinnarna bjuds sedan in till en prisutdelning i Bryssel. Läs mer på http://ec.europa.eu/translatores.

Från Rosendalsgymnasiet får fem elever födda 2004 delta.

Vill du vara med?

Mejla ditt namn och språk till Florence Björklund senast torsdag 11 november. Ange även namn på din lärare i svenska och språk (förtur ges till de som väljer ett annat europeiskt språk än engelska).

E-mail: florence.bjorklund@rosendalsgymnasiet.se

Nya riktlinjer för Covid

Som ni alla vet gäller från den 29 september nya riktlinjer för Covid. En stor anledning till förändringarna är den höga vaccinationstäckningen. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.


För oss på Rosendal innebär detta att vissa restriktioner upphör men vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut.


Det här är viktigt att vi alla fortsätter och tar ansvar för att motverka smittspridning:

  • Stanna hemma om du har covidliknande symtom och boka tid för testning. Om du testar positivt meddela skolan omgående.

  • Fortsätt med god handhygien och tvätta händer noga

  • Tillbringa gärna raster och lunch utomhus

  • Fortsätt cykla om du kan!


Särskild prövning i engelska

Informationsmöte om särskild prövning i Engelska 5, 6 0ch 7 måndagen 6.9. kl 17.00 i C403.

Info om Covid-19 lå21/22 på Rosen!

När höstterminen börjar återgår undervisningen till närundervisning på plats i skolan. Pandemin är inte över. Vi har alla ett ansvar och vi måste alla hjälpas åt att förhindra smittspridning och fortsätta följa de allmänna rekommendationerna

Håll i och håll ut

Läs mer ...

Stanna hemma vid symtom.
Vid minsta symtom på Covid-19 ska du stanna hemma. På 1177 finns symtomen listade. Om du har symtom ska du boka tid för test via 1177.se. Om du testas positivt ska du anmäla detta till skolan. Glöm inte att frånvaroanmäla dig via Skola24. Mejla dina lärare och fråga om du kan följa undervisningen via Meet.

Håll avstånd.
Tänk på det överallt på skolan - i korridorer, i lunchkön och vid skåpen. Coronasäker hälsning! Åk inte hiss. Gå in i klassrummen inför att lektion ska börja istället för att stå kvar ute i korridoren. Vistas utomhus när det går - ät gärna lunch ute på innergården och gå ut när du har rast.

God handhygien.
Tvätta händerna ofta - hela handen och minst 30 sekunder! Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan på morgonen, på raster, inför lunch, vid toalettbesök.

Undvik kollektivtrafik om möjligt.
Vi uppmanar alla elever som kan att cykla eller gå till skolan. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Vi erbjuder via Akademiska hus elever med bil att parkera gratis under höstterminen.

Hosta och nys i armvecket!

Riktlinjer vid konstaterad smitta covid-19

Informera skolan om du testas positivt

Om du som elev testar positivt för Covid-19 ska skolledningen på Rosendal omgående informeras.


Elev konstaterats exponerad av smittspårare

Om du av smittspårare konstaterats exponerad i en nära kontakt (närmare än 2 meter inder mer än 15 minuter under en dag) till person med konstaterad Covid-19 (ej hushållsnära) bör du testa dig. Om du är helt symtomfri kan du i väntan på testresultat fortsätta gå i skolan. Elev som är vaccinerad eller har haft konstaterad covid-19 infektion de sista 6 månaderna undantas från testning, så länge hen är symtomfri.


Skolledningen kontaktar alla elever som testar positivt

Skolledningen kartlägger alla nära kontakter smittad elev haft på skolan från och med 48 timmar innan eleven fick första symtom. Nära kontakt innebär sammanlagd tid av 15 minuter per arbetsdag då två meter inte kunnat upprätthållas. De som har haft nära kontakt med den smittade 48 timmar innan första symtom har exponerats för smittan och kan ha blivit smittade. Eleven (och vårdnadshavare om eleven är under 18 år) meddelas detta via mejl.

Om elev varit i nära kontakt med person på skolan som testat positivt för Covid 19, inom 48h före att personen känt första symptom (dvs exponerats för smitta) bör eleven boka provtagning. Direktiven gäller även om man är symptomfri. Tänk på att om du har symtom ska du alltid stanna hemma.

Frånvaroanmälan och fjärrundervisning

Under tiden du stannar hemma för symtom ska du anmäla frånvaro i Skola24. Om du känner dig frisk även fast du har symtom mejlar du undervisande lärare och undersöker om hen kan följa undervisningen via Meet.


Konstaterad Covid-19 infektion i hemmet

Vid konstaterad Covid-19 i hemmet ska du som elev stannar hemma i hushållskarantän i 7 dagar.

Du som är full vaccinerade eller haft Covid-19 de senaste 6 månaderna och är symtomfri, behöver inte stanna hemma och undantas från förhållningsregler och testning (så länge om du är symtomfri).

Så förebygger vi smitta
Vi fortsätter med förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. Vi har uppdaterat skolans Risk- och konsekvensanalys med åtgärder som är anpassade efter nuläget och de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skolverket och regionens smittskydd. Vi har bland annat gjort anpassningar av schemat och möblering i den mån det är möjligt, anpassningar i matsalen och cafeterian, bibliotek, ventilation och städning.

Vaccinationer är viktiga för att stoppa smittan
En positiv förändring under sommaren är att merparten av skolans medarbetare har hunnit bli vaccinerade och att vaccineringen av er som är 16–18 år pågår. Det är fortsatt viktigt att alla utnyttjar möjligheten att vaccinera sig för att stoppa smittspridningen. Du får vaccinera dig mot covid-19 under skoltid. När du vaccinerar dig under skoltid anmäler du annan skolaktivitet.


Nu fortsätter vi att håll i och hålla ut, hjälpas åt och ta ansvar! Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att förebygga smittspridning.


Sara Undén, Christer Nilsson och Jeanette Fry/ Skolledning Rosendalsgymnasiet

Läsårsstart - välkomna alla Rosendalare!

Onsdag den 18 augusti välkomnar vi alla nya elever med klassvisa upprop för åk 1 och därefter introduktionsdag

Åk 1 upprop NA kl 9

Åk 1 upprop SA kl 10

Torsdagen den 19 augusti är det upprop för alla våra nya och gamla SPRINT-elever i matsalen kl 9.

Fredagen den 20 augusti välkomnas alla åk 2 och åk 3-elever och vi startar med en dag tillsammans med klassen.

Åk 2 kl 9

Åk 3 kl 10

Student 2021 på Rosen


Vi kommer fira er våra blivande studenter med dunder och brak, men studentfirandet kommer inte vara som “vanligt”. Vi måste ta ansvar och ta hänsyn till smittläget och smittsäkra studentfirandet.

Läs mer ...

Studentdagen fredagen den 4 juni inleds med studentfotografering och tid för klassen att ses klassvis med sina mentorer. Därefter har vi programvisa lunchsittning med ceremoni. Studentdagen på Rosen avslutas med klassvisa utspringen.


Här är tiderna för respektive klass utspring oavsett vilket av ovan två scenarier det blir:


Kl. 12 Utspring NA18A på framsidan genom huvudentrén och NA18B mot innergården


Kl. 12.30 Utspring NA18C på framsidan genom huvudentrén och NA18D mot innergården


Kl. 14.10 Utspring SMIP18a på framsidan genom huvudentrén och SMIP18b mot innergården


Kl. 14.40 Utspring SA18 mot innergården


Smittskyddet i Region Uppsala har även gett besked angående antal mottagande personer som respektive student får ha. Det är två personer.


Med vänlig hälsning,


Christer Nilsson, Sara Undén och Jeanette Fry

Skolledningen på Rosendalsgymnasiet

Nya riktlinjer för kartläggning och provtagning

Inför risk för en tredje våg i pandemin och på grund av ökad förekomst av potentiellt mer smittsamma varianter av viruset har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19. Den 2 mars 2021 presenterade Folkhälsomyndigheten nya åtgärder riktade mot nära kontakter på arbetsplatser vid konstaterat fall av covid-19. Utbildningsförvaltningen har med bistånd av Smittskyddet i Region Uppsala tagit fram den här rutinen.

Läs mer ...

Vi börjar med definition av nära kontakt.

Sammanlagd tid av 15 minuter per arbetsdag då två meters distans inte har kunnat upprätthållas.

När elev på skolan testat positivt för covid:

Smittad elev kontaktar skolan. Rektor (eller av rektor utsedd person) kontaktar eleven och kartlägger om eleven varit på skolan och haft nära kontakt med andra elever och personal 48 timmar innan första symtom. Rektor (eller av rektor utsedd person) informerar de elever som haft nära kontakt med eleven som konstaterats smittad, att de kan ha utsatts för smitta. Dessa elever ska stanna hemma, testa sig samma dag och därefter testa sig 5 dagar efter kontaktdagen (om det redan har gått mer än 5 dagar sedan nära kontakt räcker det med att boka test samma dag). Om provtagningen som görs efter 5 dagar visar negativt resultat kan eleven återgå till skolan om hen är fortsatt symtomfri.

Rektor (eller av rektor utsedd person) informerar även berörd personal.

När personal på skolan testat positivt för covid:

Smittad personal meddelar rektor och närmaste chef. Rektor meddelar skolans personal. Rektor (eller av rektor utsedd person) meddelar de elever som varit i nära kontakt från 48h före smittad persons första symtom. Dessa elever ska följa direktiven att stanna hemma och boka tid för provtagning samma dag och 5 dagar efter nära kontakt (om det redan har gått mer än 5 dagar sedan nära kontakt räcker det med att boka test samma dag). Om provtagningen, som görs efter 5 dagar efter nära kontakt, visar negativt resultat kan eleven återgå till skolan om hen är fortsatt symtomfri.

Om du tidigare testats positiv för Covid-19 eller via test fått bekräftat antikroppar utantas du från smittspårning och kan vistas i skolan även om du haft nära kontakt med elev eller medarbetare som testats positiv för Covid-19. Detta gäller upp till 6 månader efter det att du insjuknat.

Kom ihåg att följande fortfarande är av yttersta vikt för att förhindra smittspridning och slippa utöka distansundervisningen:

1. Stanna hemma vid minsta symtom och boka provtagning. Om du testar positivt för Covid-19 kontakta skolan omgående.

2. Stanna hemma om någon i hushållet testat positivt för covid-19, följ riktlinjerna för hushållskarantän.

3. Stanna hemma om smittskyddsläkare eller skolan meddelat dig att du blivit utsatt för smittrisk på skolan och du ännu inte fått provsvar på prov du bokat 5 dagar efter nära kontakt med smittad person.

4. Håll fysisk distans till varandra så bra det går under hela dagen (överallt på väg till skolan, i matsalskön, vid skåpen, i kiosken)

5. Håll god handhygien och peta inte i ansikte och på munskydd.

6. Om du behöver hosta, nysa, gå undan och gör det i armvecket.

7. Undvik bussar och tåg så långt du kan. Om du åker buss och tåg använd munskydd och håll avstånd.

8. Undvik folksamlingar och fester, klasshäng IRL och fysiska kompismys.

Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut, hjälpas åt och ta ansvar! Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att förebygga smittspridning.

Med vänlig hälsing,


Jeanette Fry, rektor


Information om profilerna på Na inför valet av profil i åk3