Online services

บริการ Google Scholar Citation Profile

ข่าวดี! สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดบริการแนะนำการใช้ Google Scholar Citation Profile สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการของท่านสู่สาธารณะ สร้างฐานข้อมูลผลงานวิชาการใน Google Scholar และเป็นส่วนสำคัญสู่การจัดอันดับ QS World University Rankings ตามนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เพียงท่านมีผลงานวิชาการทุกประเภทในรูปแบบดิจิทัล และอีเมลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกเขตพื้นที่

เขตพื้นที่บางพระ

โทรศัพท์: 033-136-099 ต่อ 1285, 1283

Line ID: @rmutto

E-mail: library_bangpra@rmutto.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/RMUTTO.ARIT

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

หมายเลขภายใน 226, 229

Line ID: 0874269619

Messenger: m.me/BeauNonenapat / m.me/CPCLib

WeChat ID: wxid_fuynbw8cduum22

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

โทรศัพท์ 02-2527029 ต่อ 39

Line ID: nantamalin

Facebook: https://www.facebook.com/Uthenlibrary

วิทยาเขตจันทบุรี

โทรศัพท์ 082-4690696

Line ID: lita_smith14

Line ID: nak_wan

E-mail: rict_chan@rmutto.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/ritc.chan

หรือท่านสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จาก

Youtube ช่อง Scholargate http://t.ly/CJTK

คลิป https://www.youtube.com/watch?v=QLBkxkh-glA&t=232s

ขั้นตอนการสร้างและปรับปรุง Profile https://shorturl.asia/jGyIt

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม

(Full Text Finder Service)

แม้ห้องสมุดปิดแต่เราก็ยังไม่หยุดให้บริการ

หากอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของอุเทนถวายต้องการหาบทความฉบับเต็ม
เพียงส่งรายละเอียดมาทางไลน์ของบรรณารักษ์
(Line ID: nantamalin) หรือโพสต์ไว้ในไลน์กลุ่ม
บรรณารักษ์จะติดต่อกลับไป

หมายเหตุ: บริการเฉพาะบทความวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

Online Resources

สามารถเข้าใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยระบบ VPN

Link : การสมัคร VPN http://authen.rmutto.ac.th/

Link : ดาวน์โหลดโปรแกรม https://gp.rmutto.ac.th/global-protect/login.esp

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://lin.ee/fOUMrgY

free e-journals

แหล่งดาวน์โหลดวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์- สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้- เข้าใช้งานที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเชื่อมต่อ VPN
เป็นวิธีการค้นหางานเขียนทางวิชาการที่กว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดใน โลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
user/pw: libuthen
รวบรวมบทความทางวิชาการทางด้านวิศวกรรม

📕 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▶️ https://bit.ly/3jS2AWB

📗 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▶️ https://bit.ly/34Zi44K

📘 ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ ▶️ https://bit.ly/372jY7q

📙 หนังสือเก่าชาวสยาม ▶️ https://bit.ly/2H2p1d4

📔 ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ ▶️ https://bit.ly/2GYQVHl

📒 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ▶️ https://bit.ly/314lcvj

📓 ฐานข้อมูลกรมศิลปากร ▶️ http://1ab.in/Q3m

🗃 ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตก ▶️ http://1ab.in/Q3n

📖 ฐานข้อมูลเอกสารหายาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▶️ http://1ab.in/Q3s

free e-newspapers

OTHER RESOURCES

NEW BOOKS

ยืมได้ที่ห้องสมุด

EXHIBITIONS

พระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง (ขนาด 2.23 x 1.50 ม.) (ขนาด 0.58 x 0.88 ม.)

UTHENTHAWAI DEDICATE THE MERIT TO HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ 2020

THURSDAY, 8 OCTOBER 2020

MAKING KRATHONG

LOY KRATHONG FESTIVAL
FRIDAY, 30 OCTOBER 2020