Om Gsuite i Ringeriksskolen

Alle elever i Ringeriksskolen får hver sin digitale enhet til bruk i læringsarbeidet. Dette er forankret i kommunens «Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021». Planen ble vedtatt av kommunestyret i september 2017.

Ringerike kommune har valgt Chromebook som enhet og bruk av G Suite for Education (GSFE) som et av flere verktøy i det digitale læringsarbeidet.

G Suite for Education (GSFE)

Løsningen er utviklet av Google, og vil blant annet gi elevene skybaserte programmer og lagring. Dette betyr at alt skjer i nettleseren, ingenting skal installeres. Løsningen er utviklet for elever og lærere, den er gratis for skolene og den er reklamefri.

Målet med en ta i bruk en skybasert tjeneste er at den er tilgjengelig hele tiden, både hjemme og på skolen og på alt utstyr (PC-er, mobiltelefoner og nettbrett). Elevene skal på en enkel måte kunne dele og samarbeide med andre i sitt skolerelaterte arbeid.

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Ringerike kommune nå har fått en konto i domenet ringeriksskolen.no. Kontoene administreres av Ringerike kommune (ikke av Google). Foresatte har ikke konto i domenet.

GSFE legger i stor grad til rette for samarbeid. Flere elever kan jobbe sammen i samme dokument samtidig både hjemmefra og på skolen i forbindelse med f.eks. gruppearbeid. Lærer kan følge med underveis og se hvem som jobber hvor i dokumentet og komme med kommentarer. Elevene trenger ikke lengre å huske å lagre. Dokumentet lagres mens man skriver og siste bokstav tastet inn lagres med en gang.

Nytt for elevene i Ringeriksskolen er at elevene får egen e-postadresse. E-postadressen benyttes i hovedsak til å samarbeide med andre elever, lærere og andre aktuelle. E-posttjenesten fungerer som en vanlig e-postkonto, men e-postadressen er ikke søkbar utenfor domenet ringeriksskolen.no. For elever i barneskolen er det satt restriksjoner på hvem eleven kan motta e-post fra. I GSFE følger det også med en enkel læringsplattform hvor elevene kan samhandle med lærer og levere inn besvarelser elektronisk. Denne heter Google Classroom.

G Suite for Education er reklamefri. Det betyr at når elevene er innlogget med sin Ringeriksskole-konto vil de ikke få reklame når de bruker tjenestene som inngår i løsningen (f.eks. Google søk). G suite kontoene som elevene i bruker, skiller seg svært mye fra gmail-kontoer som Google tilbyr gratis til enkeltpersoner. På kontoene til elevene har man skrudd av visning av reklame og annonser i kjernetjenestene. Dette sikrer at elevene ikke vil se annonser når de gjør et google søk. Innhold som er lagret i dokumenter eller på mail vil heller ikke bli skannet for å lagre profiler av brukerens interesser med tanke på annonse-styring.

Dere finner mer informasjon om sikkerhet og personvern på Googles sider.

Chromebook

Dette er en type datamaskin som er utviklet så du skal kunne gjøre ting raskere og enklere. Chromebook-maskiner bruker Chrome OS, som er et operativsystem med lagring i nettskyen, det beste fra Google innebygd og flere lag med sikkerhet. Chromebook er valgt som arbeidsflate for elevene i Ringeriksskolen.

For å logge inn på ringeriksskolen.no må man ha en Feide-bruker tilknyttet Ringerike kommune. Alle elever og ansatte tilknyttet skolene har Feide-konto. Vi har databehandleravtale med alle nettsteder med Feide-pålogging. Eleven har samme Google-konto hele skoleløpet og dokumenter som produseres følger eleven. Kontoen slettes når eleven slutter på skolen.

Når Chromebook tas i bruk av elever og ansatte skal maskinen innrulleres/meldes inn i domenet. Chromebook vil da være administrert av kommunen og vi setter tillatelser sentralt. Vi har satt opp ulike innstillinger for elever i barneskolen, elever i ungdomsskolen og ansatte. Disse innstillingene vurderes og endres ved oppdateringer og uønsket bruk.

Dersom en Chromebook ikke er innrullert i ringeriksskolen.no vil den ha standard innstillinger fra Google og da kan den benyttes til å opprette brukerkonto på f.eks. spillsider. Vi følger opp skolene når det gjelder innrullering, og har oversikt over innrullerte maskiner på sentralt nivå.

I tillegg til sentrale innstillinger har vi en løsning, Blocksi, som filtrerer innhold på nettsider (blant annet, pornografi, spillsider og sosiale media) og Youtube. Vi har brukt Blocksi på noen skoler fra februar 2019 for å teste ut ullike innstillinger. Det er ulike oppsett for elever i barneskolen og ungdomsskolen. Blocksi ble tvangsinstallert på alle elevmaskiner i desember 2019. Det er mulig for foreldre å få konto i Blocksi for å kunne styre bruken utenfor skolen.

Sikkerhet og personvern

Det er elevene/skolen/kommunen som eier alle data som er lagret og Google har avtaler med Ringerike kommunen som sikrer at disse ikke kan utleveres til 3. part eller brukes av Google selv. Ringerike kommune har databehandleravtaler med Google som i detalj regulerer hvordan Google behandler våre data. Avtalene sikrer at elevenes data ikke blir indeksert og brukt til å styre annonser eller utlevert til andre. Disse avtalene sikrer også at norsk lovgivning blir ivaretatt. Det vill ikke bli lagret personsensitive data i løsningen.

Ved innføringen av GSuite for utdanning og Chromebooks mener vi sikkerhet og personvern er godt i varetatt.

Ringerike kommune har en sjekkliste vi følger ved innføring av systemer som krever at vi utleverer personopplysninger:

  • Systemene tas ikke i bruk før vi har en databehandleravtale med leverandør på plass.
  • Vi gjennomfører en ROS-analyse (Risiko og sårbarhet).
  • Vi har jevnlig revisjon og oppdatering.

Selve brukerbehandlingen i GSuite for utdanning er automatisert. Ringerike kommune bruker tjenesten Feide (Felles identifikasjon for elever) til å logge på. Når en elev ligger i skolens administrative system opprettes automatisk Feide-bruker. Følgende info leveres til Google: Navn/ skole/ klasse/ brukernavn. Utover dette har vi automatikk som gjør at grupper endrer seg om elev bytter skole. Når en elev slutter, avsluttes elevkontoene og informasjonen slettes.

Innholdet i klasserom og fagrom følger eleven. Rommene opprettes via vårt administrative system og er knyttet til elevens opplysninger der.

Foreldre omfattes ikke av GSuite for utdannings regler og kan ikke få konto.

Når det gjelder kontoenes sikkerhet er det forskjell på kommersiell Google-konto og GSuite for utdanning. Regler som gjelder for GSuite for utdanning kan du lese her.

Kort oppsummert gjelder følgende:

  • Google eier ikke data.
  • Google kan ikke selge data eller dele informasjon
  • Google lager ikke bruksprofiler på brukere i GSuite for utdanning.
  • Tjenestene i GSuite for utdanning vil ikke samle eller bruke dataene til elevene i reklameøyemed.

Ringeriksskolen har sitt eget område/domene for GSuite for utdanning: ringeriksskolen.no. Her gjelder følgende:

  • Ringerike kommune eier alle data
  • Elevenes Google-disk er ikke søkbar for andre.
  • Brukere eller innhold i ringeriksskolen.no er ikke søkbar for brukere utenfor området/domenet.