L’institut Ribot i Serra tracta de presentar diferents condicions i estímuls que ajudin els nois i noies a esdevenir persones compromeses amb la realitat: solidàries, pacífiques i dialogants, respectuoses amb el medi ambient, amb criteri propi, responsables, capaces d’incorporar-se a la nostra societat plural i canviant, i d’integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal de potenciar el vessant personal i social de l’alumnat i d'afavorir la participació i la vinculació al centre de tots els membres de la comunitat educativa s'ha dissenyat un projecte transversal que porta per títol Així som! i que Inclou propostes que integren el servei a la comunitat i l'aprenentatge acadèmic.