Giới thiệu - Introduction


Ngành nghề:

Cung cấp Vật tư Thiết bị / Supply Materials & Equipment

Lắp đặt Điện Mặt trời / Solar Electricity: Installation

Sửa chữa thiết bị điện, tự động / Repair electrical, automation equipment

Đóng gói sản phẩm Nông nghiệp / Agriculture Products Packaging


Tiêu chí:

Chất lượng/ Quality

Cạnh tranh/ Competitiveness

Môi trường/ Environment

Con người / Humanity


Lịch sử:

2022 - Triển khai đóng gói nông sản

2019 - Cung cấp lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình, trang trại, nhà máy, ...

2016 - Nghiên cứu điện mặt trời, triển khai lắp đặt thử nghiệm

2014 - Tham gia đấu thầu cung cấp vật tư kỹ thuật

2012 - Thành lập công ty, nhập khẩu kinh doanh vật liệu xây dựng


Đối tác:

Xưởng Cơ khí Nguyễn Linh

MPE