Ephitas

- paslaugos švietimui

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, seminarai ir kursai švietimo įstaigoms:

  • Švietimo įstaigų darbuotojų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programa;
  • Brandos darbo rengimas bendrojo lavinimo mokyklose;
  • Pagalba mokiniui, rengiančiam projektinį darbą;
  • Projektinio darbo rengimas bendrojo lavinimo mokyklose;
  • Projektinis-tiriamasis darbas – kūrybiškumo, motyvacijos ir mokslinės kompetencijos ugdymas;
  • Pateiktys ugdymo procese;
  • Skaičiuoklė iškalbingiems rezultatams;
  • Kompiuterinis raštingumas pradinio ugdymo procese.© 2019 Ephitas, VšĮ

Laisvės pr. 115, LT06119, Vilnius Tel. (8-5) 2708545 El. paštas info@ephitas.lt