Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia 
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Albert Einstein

Materiał został przygotowany na warsztaty z innowacyjnych metod prowadzenia lekcji w szkołach ponadpodstawowych organizowane przez  Instytut Badań Edukacyjnych oraz eksperw projektu KEEP w Warszawie  9 lutego 2023 r.
Autor opracowania: Dorota Feodorów (Zdj. szkolenie nauczycieli w LO REJ - październik 2020)