Ordet prosument är en sammanslagning av orden producent och konsument (men kan även vara proaktiv konsument).

Bibliotekslagen och digital kompetens
I biblioteksverksamheten är digital kompetens och medie- och informationskunnighet starkt sammanlänkade med varandra. Den svenska bibliotekslagen säger att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och att biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

För att bli medie- och informationskunnig behöver en kunna finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Tänk om det fanns ett begrepp som ringade in en sådan person på ett bra sätt? Det gör det! Ordet prosument myntades 1980 av futuristen Alvin Toffler och är alltså en sammanslagning av orden producent och konsument. Det sammanfattar även innehållet i Prosumentbibblan där fokus ligger på en närmast sömlös relation mellan att skapa och att uppleva.

Ett bra exempel på prosumentbegreppet är Teknikjakten.