Nyföddboken

Alla barn har rätt till ett rikt språk. Därför får alla barn som föds i Västerbotten en bokgåva, en nyföddbok, anpassad efter ett mycket litet barns behov av språklig stimulans.


Under hösten 2019 börjar nyföddboken delas ut.

Den är en gåva från biblioteken och barnhälsovården i Västerbotten!


Nyföddboken är ett samarbetsprojekt som under tre år (2019 - 2021) pågår mellan Regionbibliotek Västerbotten och Mödra- och barnhälsovårdsenheten på Region Västerbotten