Bibliotek i beredskap

Här börjar det!

Att biblioteken har en viktig roll att ta i händelse av kris, krig eller höjd beredskap blev tydligt under pandemin. Det var också då som det blev tydligt att alla huvudmän inte var på det klara med huruvida biblioteken var samhällsviktiga verksamheter, och att långt ifrån alla skrivit in biblioteken i den kommunala krisberedskapsplanen. I värsta fall innebar det att det lagstadgade uppdraget inte kunde uppfyllas i den pågående samhällskrisen.


Sedan Kungliga biblioteket lagt sitt förslag till en nationell biblioteksstrategi har också frågan om biblioteken som en aktör inom totalförsvaret stötts och blötts. Allra minst idag, när bristen på medie- och informationskunnighet (MIK) hos ett lands befolkning verkar kunna försvaga demokratin, är frågan aktuell. Kan medie- och informationskunnigheten i folkbiblioteken vara ett sätt för biblioteken att arbeta både med sin egen beredskapsfunktion, inåt i den egna organisationen och utåt, gentemot olika målgrupper, som ett sätt att stärka demokratin och källtilliten?


Eftersom det kan kännas stort och lite svårt att närma sig frågan om bibliotekens roll i totalförsvaret så presenteras här två helt fiktiva ingångar till ett fortsatt arbete. För som alla vet: fantasi är ett kraftigt verktyg i både utveckling och lärande. För att inte tala om hur viktig fantasin är i allt beredskapsarbete. "Tänk om…"?


Novellerna är skrivna av två författare, som båda tagit avstamp i sina egna redan skrivna berättelser. Handlingarna utspelar sig i Norrbotten och Västerbotten, i ett bibliotek nära dig.