Center - Kokarska jasa

Sodoben mladinsko-izobraževalni center, ki zagotavlja možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, omogoča sprostitev in odklop od mestnega vrveža in ponuja pestro izobraževalno in rekreacijsko ponudbo, ki mladim omogoča celostni razvoj v objemu neokrnjene narave.

Temelji Kokarske jase so zgrajeni na poslanstvu, vrednotah in pristopu taborništva:

  • Vzgoja mladih
  • Vseživljenjsko učenje in učenje skozi delo
  • Osebni razvoj
  • Narava
  • Sodelovanje
  • Samostojnost, angažiranost, odgovornost in solidarnost

Za boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.