พิธีแห่เทียนพรรษา

ประจำปี 2561

วัดราชบพิธ

วัดราชบพิธ

วัดสุทัศน์

วัดราชประดิษฐ์

วัดโพธิ์