Te Roopuu Aroha

ki te Reo

"Iti rearea, teitei kahikatea ka taea"


Ko Tainui te waka

Ko Karioi te maunga

Ko Whaingaroa te moana

Ko Poihakena te marae

Tainui-aa-whiro, Ngunguru te Ao, Ngunguru te Poo

TIHEI MAURI ORA!

Nau mai haere mai koutou ki te pae tukutuku nei o

Te Roopuu Aroha ki te Reo.

Ko te Reo Maaori te kaupapa matua o teenei pito o te Kura-aa-rohe o Whaingaroa.

Kaiako o Meremere. Tau 0-3

juanita_asi@raglanarea.school.nz

Kaiako o Tawera. Tau 4-5

aroha_mcqueen@raglanarea.school.nz

Kaiako o Matariki. Tau 6-8

bonita_herbert@raglanarea.school.nz

Kia ora koutou,

Tukuna mai he koorero meenaa kei te hiahia eetahi aawhina.

Kia kaha whaanau te whai i too taatou taonga,

TE REO MAAORI, ki te kainga!

Jeanette_mcdonnell-rata@raglanarea.school.nz

Nau mai hoki mai e te whaanau

ki te wahanga tuarua o te tau.

Ko te kaupapa ako o te waa, ko te Maramataka me ngaa koorero o te Huarere.

E whai ake nei eetehi kiriata hei tiimatatanga moo taatou.

Ka ruku hoohonu taatou ki te kaupapa nei,

ki ngaa marautanga o te Puutaiao.

NGAA KUPU AAWHINA, NGAA KUPU HOOU

Huarere - weather Hukapapa - frost

Hukarere - snow Paroro - threatening clouds, storm clouds

Kaapua - clouds Kaapua whakapipi - culumus cloud

Tio - ice Hootoke - winter

Hinetakurua - Sirius (He whetu)

Whakateraki - towards to north Whakateuru - towards to west

Whakateraawhiti - towards the east Whakatetonga -towards the south

Maakinakina ki uta - intensely cold inland Maataratara ki tai - piercingly cold at sea


NGAA MOMO UA

Ua -rain ua taahengihengi - rain without wind

ua taataariki - drizzling rain ua tiihengi - light passing showers

ua taataa - very heavy rain ua arotuki - frontal rain

ua puahiri - snowstorm ua paaruuruu - convectional rain

ua whatu - hail ua puukohukohu - drizzling rain

ua koonehunehu - drizzling rain, drizzle


Ngaa waiata o te kaupapa ako i teenei waa