LEGO® Education Innovation Studio
Richtpunt campus Zottegem

Aanbod voor basisscholen

Richtpunt campus Zottegem biedt verschillende workshops aan voor klassen uit het lager onderwijs. Leerkrachten van het basisonderwijs kunnen na het volgen van een nascholing van een bepaalde workshop, deze volledig zelfstandig komen uitvoereren met hun leerlingen.

Deze workshops & nascholingne vinden plaats in de Lego inovation studio op Richtpunt campus Zottegem.
Word je graag op de hoogte gehouden over het aanbod van de Lego Studio? Neem dan contact
op met onze studio: legostudio@richtpuntzottegem.be

First® Lego® League Challenge

Ieder seizoen neemt Richtpunt campus Zottegem deel aan de First® Lego® League Challenge met leerlingen van het 2e jaar Industriële wetenschappen. Elk seizoen is er een nieuw thema dat betrekking heeft op een probleem dat zich wereldwijd voordoet. Bij het thema hoort een uitdaging die onderzocht wordt door de kinderen die meedoen en waarvoor zij een oplossing gaan zoeken.

Het thema voor het seizoen 2022-2023 is SUPERPOWEREDSM

In de SUPERPOWERED uitdaging onderzoeken FIRST LEGO League teams waar energie vandaan komt en hoe het wordt gedistribueerd, opgeslagen en gebruikt. Vervolgens zetten zij hun superkrachtige creativiteit aan het werk om te innoveren voor een betere energietoekomst.


LEGO® Machines & Mechanisms

De LEGO® Machines & Mechanisms set betrekt leerlingen in het lager onderwijs (3e graad) bij het verkennen van STEM concepten. Machines & Mechanisms helpt het begrijpen van krachten, beweging en interacties te bevorderen door gemakkelijke praktische leerervaringen te bieden

LEGO® Education WeDo 2.0

Deze bekroonde oplossing is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke standaarden en is gemaakt om de nieuwsgierigheid en wetenschappelijke vaardigheden van studenten te vergroten.

LEGO® SPIKE™ Prime

Met SPIKE™ Essential onderzoeken onze jongste uitvinders vanaf 6 tot 10 jaar op een leuke manier STEM-concepten terwijl ze werken aan lees- en rekenvaardigheid en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. SPIKE™ Prime wekt nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen voor STEAM op bij jongeren van het zesde leerjaar en de eerste graad middelbaar.