STRATEGISCH ADVIES EN BEGELEIDING VAN RUIMTELIJKE PLANNEN EN PROJECTEN

INHUREN VAN SENIOR EXPERTS GRONDGEBIEDSZAKEN

ProFlow richt zich als consultancybureau vooral op publieke initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en projecten in Vlaanderen. Het is hierbij onze missie om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van deze projecten én hun organisaties te verhogen. Dit doen we enerzijds via het leveren van strategisch advies en begeleiding van ruimtelijke plannen projecten en anderzijds via het tijdelijk deeltijds detacheren van senior experts grondgebiedszaken bij onze klanten.


Bij het leveren van strategisch advies en de begeleiding van ruimtelijke plannen projecten zit onze toegevoegde waarde in een brede generalistische integrale benadering van ruimtelijke transformaties, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, financiële haalbaarheid, marktconformiteit, besluitvormingsprocessen, maatschappelijke draagvlak en het in functie daarvan strategisch inzetten v/h meest geschikte instrumentarium. Onze aanpak kenmerkt zich door onze luisterbereidheid in combinatie met een oplossingsgerichte houding die vaak leiden tot win-winsituaties voor alle betrokken actoren.

We hebben een uitgesproken interesse in het ontwikkelen van ontwikkelings -en/of oplossingsstrategieën waarbij meervoudige waardecreatie centraal staat met meerwaarde voor alle betrokken actoren en een efficiënt ruimtegebruik.


Sinds 2018 ondersteunen we onze klanten ook met het tijdelijk, deeltijds detacheren van senior experts grondgebiedszaken m.n. stedenbouwkundigen, architecten, erfgoedexperts, milieu-experts, verkeerskundigen, bouwkundig ingenieurs, experts PPS en overheidsopdrachten, vastgoedexperts, …. Dit doen we met een gedreven team van ervaren freelance-medewerkers van universitair niveau. ProFlow maakt verder ook gebruik van een ruimer netwerk van structurele partners. In functie van de specifieke behoeften van een project schakelen we zo ook snel en efficiënt topexpertise in uit diverse andere kennisdomeinen.

Via ProFlow Staffing detacheren we ook nog andere experten zoals bijvoorbeeld ICT'ers voor de publieke sector. Zie: https://www.proflowstaffing.be

ProFlow is een adviesbureau - met ca. 35 freelance senior medewerkers - uit Deinze dat actief is in de 5 Vlaamse provincies. ProFlow werd door de bestuurder Wouter Dernau opgericht in 2013. Wouter heeft zelf dertig jaar ervaring op vlak van proces-en omgevingsmanagement, masterplanning, structuurplanning, mobiliteitsplanning, strategisch patrimoniumbeheer, erfgoed-herbestemmingen, stadsprojecten, infrastructuurprojecten, communicatie-en participatietrajecten, subsidietrajecten, risicomanagement, organisatieadvies, GIS, e.a.