STRATEGISCH ADVIES EN BEGELEIDING VAN RUIMTELIJKE PLANNEN EN PROJECTEN

ProFlow richt zich als onafhankelijk consultancybureau op publieke en private initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en projecten in Vlaanderen. Het is hierbij onze missie om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van deze projecten te verhogen.

Procesbegeleiding van ruimtelijke plannen en projecten

De toegevoegde waarde van ProFlow zit in een integrale en pragmatische benadering met gelijktijdige gelijkwaardige aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, financiële en juridische haalbaarheid en de creatie van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Onze aanpak kenmerkt zich door onze luisterbereidheid in combinatie met een oplossingsgerichte houding die vaak leiden tot win-winsituaties voor alle betrokken actoren.

We hebben een uitgesproken interesse in het ontwikkelen van ontwikkelings -en/of oplossingsstrategieën waarbij meervoudige waardecreatie centraal staat met meerwaarde voor alle betrokken actoren en een efficiënt ruimtegebruik.


ProFlow beschikt over een pool van twintig senior experten met een uitgebreide expertise in ruimtelijke planning, stedenbouw, architectuur, erfgoed, masterplanning, vastgoedontwikkeling, procesbegeleiding, bemiddeling, GIS en organisatieadvies. ProFlow maakt verder ook gebruik van een ruimer netwerk van structurele partners. In functie van de specifieke behoeften van een project schakelen we zo ook snel en efficiënt topexpertise in uit diverse andere kennisdomeinen.


ProFlow is een adviesbureau uit Deinze dat actief is alle Vlaamse provincies. ProFlow werd door de bestuurder Wouter Dernau opgericht in 2013. Wouter heeft zelf dertig jaar ervaring op vlak van proces-en omgevingsmanagement, masterplanning, structuurplanning, mobiliteitsplanning, strategisch patrimoniumbeheer, erfgoed-herbestemmingen, stadsprojecten, infrastructuurprojecten, communicatie-en participatietrajecten, subsidietrajecten, risicomanagement, organisatieadvies, GIS, e.a.