MAGYAR PROTESTÁNS TANULMÁNYI ALAPÍTVÁNY

Elnöki köszöntő

Alapítványunkat olyan jeles személyiségek alapították, akik fontosnak tartották a magyar protestáns hagyomány és szellemiség megőrzését és átadását a fiatal nemzedékeknek. Kezdeményezésüket méltányolva a magyar állam 2002-ben az Alapítvány használatába adta a budapesti Eötvös út 35. szám alatti ingatlant, melyen egy modern épületkomplexum épült. A kollégium két épületében kapnak elhelyezést a budapesti egyetemeken tanuló protestáns fiatalok, fiúk és a lányok, egy, két illetve háromágyas, internettel ellátott szobákban. Az intézmény 2006-ban kezdte meg működését, jelenleg 105 diákunk van.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve elindítottuk szakkollégiumi képzésünket, melynek célja, hogy hallgatóink számára hatékony nyelvtanulási lehetőséget biztosítsunk, megismerkedhessenek a magyarországi protestáns kultúrtörténettel és betekintést nyerjenek az Európai Unió működési rendjébe, segítséget kapjanak a gazdasági, kulturális közéletben való eligazodáshoz. Felvázolt céljaink eléréséhez ismert szakemberek járulnak hozzá, akik az adott területek legnevesebb magyarországi művelői.

Alapítványunk az évszázados protestáns értékekre építve, szerény eszközeivel járul hozzá a magyar társadalom és főleg a fiatal nemzedékek polgári értékrendjének megerősítéséhez, nemzeti öntudatának ápolásához és a keresztyén európai értékek befogadásához. Reményeink szerint a szakkollégium mindenkori hallgatói olyan közösséggé formálódnak, akik további életük során is megőrzik az útravalóul kapott szakmai és erkölcsi értékeket.

Munkánk során erkölcsi támaszt és hitbéli erősítést jelent az Alapítvány számára a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Várunk minden érdeklődőt, támogatót és támogatandót, aki céljainkkal azonosulni kíván!


Dr. Szabó Tibor

a Kuratórium elnöke Az Alapítvány alapítói:

 

†Albert Gábor

†Bartók Béla

Bibó István

Bod Péter Ákos

†Diczházi Bertalan

Harmati István

Horváth Péter

†Pongor Zoltán

Pősze Lajos

†Szentágothai János

†Tőkéczki László


Az Alapítvány kurátorai:

 

Dr. Szabó Tibor, a Kuratórium elnöke

Dr. Fabiny Tibor

Dr. Horváth Géza

Dr. Kurucz György

Dr. Ódor László

Dr. Sólyom Jenő

Varga László
Az Alapítvány munkatársai:

 

Csapó Tamás ügyvezető igazgató

Dr. Gacsályi Dénes tanulmányi igazgató-nevelőtanár

Baráthné Major Erzsébet

Kis József

Doór Ágnes