กรุณาเลือกปีที่ท่านต้องการชมเว็บ

ปีปัจจุบัน

ปี2566

ปี2565

ปี2564

โรงเรียนบ้านท่าเตียน

29 หมู่ 7 ตำบลท่าไม้  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครสวรรค์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 056217914   

เว็บไซค์  1060220133@pracharath.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน

     ปัญญา โลกสังมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

     “รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านท่าเตียน “นักเรียนมีความรับผิดชอบร่างกายสะอาดมารยาทงาม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านท่าเตียน”โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม นักเรียนมีความรับผิดชอบ ร่างกายสะอาด มารยาทงาม”