เพจ Facebook โรงเรียน

ช่อง YouTube โรงเรียน

***การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง You Tube***

ชั้นอนุบาล 2-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

ภาษาไทยป.4-5

***ภาพกิจกรรม***

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษไทย

กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย ปีการศึกษา 2565


กิจกรรมโรงเรียนสีขาว