ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิธีลงนาม 1. คลิกลงนามถวายพระพร 2. เลือกภาพลงนาม(เลือก 1 ภาพ)

3. พิมพ์ชื่อ -สกุล และเซ็นชื่อ กด พิมพ์ 4. กด พิมพ์หรือ ตกลง อีกครั้ง

9.4 ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.1การดำเนินการป้องกัน

การทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต