กรุณาเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการชมเว็บ

o๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม.pdf

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ความปลอดภัยในสถานศึกษา.mp4

สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "ประสิทธิภาพ"

ประสิทธิภาพ โดย เลขาธิการ กพฐ.mp4

มอบโอกาสทางการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มอบโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสั.mp4

LINE โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง

FACEBOOK โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง