Konsultacje w poradni sądowej

Szanowni Państwo

W ramach zadań wykonywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim służę nieodpłatną konsultacją prawną osobom prowadzącym proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz osobom przygotowującym się do prowadzenia takiego procesu. Zapraszam do korzystania z poradni.

Uwaga!

Sąd Metropolitalny Warszawski wznowił swoją działalność.

Proszę mieć na uwadze, że w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, podczas załatwiania spraw w sądzie należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych oraz liczyć się ze znaczącymi ograniczeniami. Osoby otrzymujące korespondencję z sądu proszone są o uważne zapoznanie się z zamieszonymi tam informacjami. Aktualne informacje można uzyskać na stronie internetowej sądu https://trybunal.mkw.pl.

Poradnia prawna również wznowiła swoją działalność. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo informacje na temat funkcjonowania poradni prawnej.


ks. mgr lic. Krzysztof Rodzik MS

Miejsce spotkań:

Poradnia prawna

Sąd Metropolitalny Warszawski

ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

konsultacje@poradniaprawna.net